സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണപരമ്പര – പ്രഭാഷണം 7

പ്രഭാഷണം 7 – “മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹ നന്മയുടെ കാവലാളോ ? “
അഡ്വ : എ . ജയശങ്കർ
അദ്ധ്യക്ഷന്‍ :ഡോ . ജി .ബാലചന്ദ്രൻ

Comments

comments