സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് സ്മാരക പ്രഭാഷണപരമ്പര – പ്രഭാഷണം 6

പ്രഭാഷണം 6 – “നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും സമകാലീന കേരളവും “
ശ്രീ സുനില്‍ പി ഇളയിടം
അദ്ധ്യക്ഷന്‍ :ശ്രീ ജിമ്മി കെ ജോസ്

Comments

comments