“വായനയുടെ വസന്തോത്സവം ” -ഡിസംബര്‍ 2016

റ്റി ഡി രാമകൃഷ്ണന്‍ എഴുതിയ “സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാള്‍ ദേവനായകി ” നോവലിസ്റ്റിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു . ഇന്ന് 6 മുതല്‍ ലൈവ്

Comments

comments