നാല്‍പ്പത്തി ഏഴാമത് വാര്‍ഷികവും ഓണഘോഷവും – ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം

നാല്‍പ്പത്തി ഏഴാമത് വാര്‍ഷികവും ഓണഘോഷവും – ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം

ഉദ്ഘാടനം : ശ്രീ ആര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
അധ്യക്ഷന്‍ : ശ്രീ കെ എന്‍ പ്രേമാനന്ദന്‍

ആശംസകള്‍ : ശ്രീ ദേവദത്ത് ജി പുറക്കാട്
ശ്രീ ജെ ജയലാല്‍

IMG_1102

IMG_1114

IMG_1120

IMG_1121

IMG_1122

Comments

comments