ചിത്രകാരന്‍ എം.വി. ദേവൻ അന്തരിച്ചു. ആദരാജ്ഞലികൾ

മഠത്തിൽ വാസുദേവൻ (എം. വി. ദേവൻ) (ജനനം – 1928 ജനുവരി 15, മരണം – 2014 ഏപ്രിൽ 29) കേരളത്തിലെ പ്രമുഖശില്പിയും ചിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമാണ്. കേരളത്തിലെ ആധുനിക ചിത്രകലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകരിൽ മുമ്പൻ.mv-devan

ആദരാജ്ഞലികൾ

 

 

വിവരങ്ങളും ചിത്രവും – കടപ്പാട് –  മലയാളം വിക്കിപീഡിയ

Comments

comments