ഓണാഘോഷം – രണ്ടാം ദിനം

പ്രൊഫ. എം കെ സാനു വിന്‍റെ “ചങ്ങമ്പുഴ -നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം ” എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ ആലപ്പി രമണന്‍ അവതരിപ്പിച്ച സാഹിത്യ സംഗീത പ്രഭാഷണം

Comments

comments