എഴുത്തുപുര സാഹിത്യക്യാമ്പ്‌ 2009 -ആദ്യ ദിനം

DSCI0016
ഡി വിനയചന്ദ്രൻ മാഷ്‌ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെ ഷനിൽ,
ക്യാമ്പ്‌ സംഘാടകസമിതി ചെയർമാൻ ജിമ്മി.കെ .ജോസ്‌, ക്യാമ്പ്‌ ഡയറക്റ്റർ ഡോ. അമൃത എന്നിവരൊടൊപ്പം
വിനയചന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ 2 മണിക്കൂർ നീണ്ട മനോഹരമായ ക്ലാസ്സ്‌
വിനയചന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ 2 മണിക്കൂർ നീണ്ട മനോഹരമായ ക്ലാസ്സ്‌
Ravunni
കവി രാവുണ്ണി ക്ലാസ്സ്‌ നയിക്കുന്നു

Comments

comments