ആദരാഞ്ജലികൾ

ഔവ്വർ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഇസ്താക്ക് സർ അന്തരിച്ചു .. ആദരാഞ്ജലികൾ
10521377_817411651605267_6129454684127879321_n

Photo Courtesy : Johnson Fernandez

Comments

comments