ഔവ്വർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം (കഥ)-2019

ഔവ്വർ ലൈബ്രറി യുവ സാഹിത്യ പ്രതിഭകൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഔവ്വർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം 2019 ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അവാർഡ് ജേതാവ് ഫർസാന അലി ഇന്നാണ് എത്തിയത്. അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഗസ്റ്റിൽ വിദേശത്ത് ആയിരുന്നതിനാൽ ഫർസാന അലി അവാർഡ് ദാന സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കുടുംബസമേതം ലൈബ്രറിയിൽ എത്തിയാണ് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചത്. ഫർസാന അലിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും

Comments

comments