ഔവ്വർ സാഹിത്യപുരസ്കാര സമർപ്പണം 2009 – 30.08.2009

പ്രഫ. എം.കെ .സാനു നിർവ്വഹിക്കുന്നു.
ശ്രീ കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ, ഡോ. അമൃത,  ശ്രീ ജിമ്മി.കെ. ജോസ്‌ തുടങ്ങിയവർ സമീപം

cherukada_1st

ചെറുകഥ – ഒന്നാം സ്ഥാനം

“വാതപ്പരു”

ബിജു .സി.പി
മാതൃഭൂമി, കൊച്ചി

cherukada_2nd

 

ചെറുകഥ – രണ്ടാം സ്ഥാനം
“കാൽ ബൈശാഖീ”

ദീപ. ഡി.എ
ശ്രീദളം
തിരുവനന്തപുരം

kavitha_1st

കവിത – ഒന്നാം സ്ഥാനം
“ഓടിപ്പോയവരുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ”
സുധീരൻ. എം. എസ്‌
ശ്രീദളം
തിരുവനന്തപുരം

kavitha_2nd

കവിത -രണ്ടാം സ്ഥാനം
“പ്രണയത്തിന്റെ വിലാപകാവ്യം”

ബൈജു വർഗ്ഗീസ്‌
എറണാകുളം

Comments

comments